Zwroty i reklamacje

Migdrut jako priorytet stawia zadowolenie klienta. Jeżeli w naszej transakcji coś poszło nie tak, dopełnimy wszelkich starań aby znaleźć rozwiązanie zadowalające Ciebie, drogi kliencie. W przypadku niezadowolenia z produktu, chęci odstąpienia od umowy bądź reklamacji, zachęcamy aby w pierwszej kolejności skontaktować się z nami mailowo bądź telefonicznie.

 

Kontakt ze Sklepem

Adres e-mail: biuro@migdrut.pl

Numer telefonu: 574-237-470

 

Prawo odstąpienia od umowy/Zwroty

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. 

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres uzgodniony wcześniej ze Sprzedawcą.

8. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych wyrządzonych przez Klienta, bądź wynikających z naturalnego zużycia.

9. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest dowód zakupu u Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl